Spezial Electronic

Obchod, zásilková služba, obchodní podmínky


Povinná informace k EET:

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

MALOOBCHOD

Zboží, které je skladem v Praze, je možno zakoupit za hotové, přímo v kanceláři firmy. Dodací lhůta na zboží, které je v centrálním skladu v SRN, je 1 až 2 týdny. Dodací termíny na zboží objednávané přímo od výrobců jsou individuální a po potvrzení od výrobce jsou sděleny zákazníkům.

Objednávky na zboží, které není na skladě, nebo objednávky na poštovní zásilky přijímáme:

 • osobně
 • faxem
 • poštou
 • e-mailem
 • menší množství i telefonicky

Na převážnou většinu našeho sortimentu není stanoveno minimální objednací množství, lze tedy objednávat i kusová množství. Pokud se jedná o průmyslové verze obvodů nebo o součástky, které svým charakterem patří do speciálních, může se stát, že je požadováno určité minimální obj. množství (zpravidla 1 balení). V takových případech je vždy zákazník o této skutečnosti neprodleně informován.

ZÁSILKOVÁ SLUŽBA, DOBÍRKA

Zboží je také možno obdržet poštou na dobírku. U zásilek do ceny 3.000,- Kč včetně daně z přidané hodnoty je účtováno balné a poštovné v celkové výši 120,- Kč (včetně DPH).

Zásilky s větší hodnotou než 3.000,- Kč včetně DPH jsou zasílány bez účtování poštovného pokud hmotnost zásilky nepřevýší 5kg.

Poštovné a balné je podle výše uvedeného principu aplikováno nejen na dobírky pro maloobchodní zákazníky, ale i na drobné zásilky na fakturu.

Do zahraničí je účtováno balné a poštovné vždy a to podle zvoleného způsobu dopravy.

Zboží, které je skladem, je expedováno nejpozději následující pracovní den od obdržení objednávky. Uzávěrka objednávek je v cca 11:00 dopoledne, objednávky došlé po tomto čase jsou odeslány následující pracovní den.

Zásilky s cenou nad 3.000,- zasíláme "Obchodním balíkem", kde Česká pošta garantuje dodání následující pracovní den (v převážné většině případů je tato lhůta poštou skutečně dodržena). Obchodním balíkem lze poslat zásilku i na výslovné přání zákazníka, zejména z důvodu rychlosti (a spolehlivosti) dodání, včetně zásilky na dobírku.

DODÁVKY NA SLOVENSKO

Zásilky do Slovenské republiky vyřizujeme z naší pražské kanceláře. Zásilky na dobírku jsou možné. Zákazník zaplatí jako za běžnou slovenskou dobírku v EUR.

Vzhledem k tomu, že Česká pošta přijímá podání takových dobírek pouze v českých korunách a provádí přepočet na EUR podle vlastních předpisů, může se konečná částka v EUR lišit od částky, která je námi účtovaná. Tento proces bohužel nemůžeme nijak ovlivnit.

VELKOOBCHOD

Objednávky od podnikatelů a právnických osob jsou přijímány výhradně písemně. Stálým obchodním partnerům a spolehlivě platícím zákazníkům poskytujeme plnění objednávek standardním způsobem, tzn. bezhotovostní platbou. Individuálně poskytujeme též platební kredit, jehož poskytnutí jakož i jeho výše jsou věcí osobního jednání.

U zásilek do ceny 3.000,-Kč včetně DPH je účtováno balné a poštovné v celkové výši 95,- Kč, zásilky s větší hodnotou než 3.000,-Kč včetně DPH jsou zasílány bez účtování poštovného pokud hmotnost zásilky nepřevýší 5kg.

Do zahraničí je účtováno balné a poštovné vždy a to podle zvoleného způsobu dopravy.

FAKTURACE

Standardní faktury jsou vystavovány se splatností 14 dní s tím, že datum splatnosti je datem, do kterého je fakturovaná částka připsána na náš bankovní účet.
Překročení doby splatnosti automaticky vede ke změně způsoby platby - a to buď na dobírku nebo za hotové, případně platba proběhne předem (proforma faktura).

Nedílnou součástí každé závazné objednávky jsou následující Všeobecné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky Spezial Electronic Wuttke Immobilien KG, o.s.

I. OBECNĚ

 1. Směrodatné pro obchody, bez ohledu na to, jak budou uzavřeny, jsou výhradně naše obchodní podmínky.
 2. Ve sporných případech platí příjem našeho zboží za uznání našich obchodních podmínek.
 3. Naše nabídky jsou nezávazné a závazky pro nás vznikají až jejich písemným potvrzením z naší strany.
 4. Vyhrazujeme si právo tyto obchodní podmínky pro jednotlivé technické obory zvláštními podmínkami rozšířit nebo změnit.

II.DODÁVKA

 1. Udávané dodací lhůty jsou přibližné a počítají se až od okamžiku, kdy jsou definitivně vyjasněny všechny podrobnosti v technickém i obchodním smyslu a kdy jsou smluvně splněny předchozí závazky.
 2. Dílčí dodávky jsou možné.
 3. Naše dodávky jsou prováděny zásadně ze skladu nebo ze závodu a riziko přechází na kupujícího poté, co zboží opustí sklad nebo závod. Při jiných prodejních podmínkách platí pravidla "Incoterms 1953". Tato pravidla, stanovená Mezinárodní obchodní komorou, platí za součást našich Všeobecných obchodních podmínek, jako kdyby zde byla podrobně otištěna. Je-li námi uzavřeno dopravní pojištění, platí podmínky uvedené v přiloženém potvrzení o pojištění.
 4. Nevyžádaná, avšak ohlášená jako připravená, dílčí dodávka může být na náklady a riziko kupujícího buď znovu uskladněna nebo odeslána.
 5. Jsme oprávněni zvolit vhodný způsob zabalení a odeslání.
 6. Dojde-li ke zpoždění dodávky, má zákazník právo stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu a po jejím bezodkladném uplynutí odstoupit od smlouvy. Nároky na náhradu škod se omezují na přímé škody, vzniklé zpožděním, za následné škody se neručí.
 7. Dlouhodobé zakázky, u nichž není stanoveno rozložení do jednotlivých dílčích dodávek, musí být vyřízeny v průběhu 12 měsíců, jinak bude z naší strany automaticky provedena zbytková dodávka.

III. VYŠŠÍ MOC

 1. Vyšší moc, stávka, dopravní a zásobovací obtíže, úřední zákazy atd. přerušují průběh lhůt a prodlužují je o přiměřenou dobu.
 2. Nebude-li možné z nějakého důvodu, který je mimo naši oblast vlivu, provést dodávku, pak jsme zproštěni všech závazků.

IV. VÝHRADA VLASTNICTVÍ

 1. Všechny dodávky se uskutečňují s výhradou vlastnictví,výhradou rozšířenou a prodlouženou, vztaženou na celé saldo.
 2. Kupující pro nás zpracuje zboží, aniž by z toho pro nás vznikly závazky, přičemž případně vzniklé spoluvlastnictví nebo úplné vlastnictví je přenecháno nám.
 3. Kupující může v normálních obchodních případech vyrobené zboží prodat za úplatu, přičemž nároky z těchto obchodů jsou přenechány již nyní a kupující je do odvolání zmocněn zjišťovat požadavky jako vykonavatel.
 4. Můžeme bez omezení žádat vydání zboží, odvolání plné moci, uplatnění požadavků u třetích stran, zejména když: a) jsou známy protesty proti směnkám nebo šekům, b) je podán návrh na konkurs nebo správní řízení, c) dohodnuté termíny splatnosti jsou překročeny o 14 dnů, d) nejsou dodrženy ostatní podmínky smlouvy.
 5. Bez ohledu na sporné otázky existuje právo na informace, nahlédnutí do obchodních podkladů, zhotovení fotokopií, pokud je to pro stanovení těchto práv nutné.
 6. Pokud je hodnota zboží, kterým se ručí, vyšší než dluh, prohlásíme na žádost kupujícího uvolnění přiměřené části zboží.

V. OCHRANA PRÁV

 1. Kupující - příjemce se zavazuje, že při dalším zpracování nebo prodeji nepoškodí žádná cizí práva (patenty, licence, ochranné známky atd.).

VI. MNOŽSTVÍ, JAKOST, REKLAMACE

 1. Přihlédnuto může být pouze k těm chybám v dodaném množství, které budou zjištěny ihned při dodání a neprodleně písemně nahlášeny nám nebo dopravci.
 2. Dodáváme na základě vlastních kvalifikací. Směrodatné jsou naše analýzy/měření, pokud se nedokáže jejich nesprávnost. Používají se výhradně naše metody měřění a analýzy.
 3. Zvláštní technické požadavky a podmínky použití musí být stanoveny písemně a s konečnou platností při podání zakázky a musí být námi písemně potvrzeny, abychom mohli požadovat dodávku v závodě.
 4. Kupující přezkouší každou položku bezprostředně po příjmu na všechny technické parametry příslušnými měřicími metodami, případně též u svých zákazníků, v každém případě před výrobou. Vyskytnou-li se obtíže až při zahájení výroby, je třeba ji ihned zastavit.
 5. Budeme neodkladně písemně zpraveni a bude nám dána příležitost vše přezkoušet, včetně prohlídky, uskutečnění zkušebních průběhů, nahlédnutí do podkladů. Kvalitativní nedostatky je třeba hlásit ihned s konečnou platností a dostatečně je specifikovat.
 6. Pokud je dodané zboží chybné, vzniká nárok na nápravu nebo náhradní dodávku. Je-li toto nemožné, nezdařené nebo nepřijatelně zpožděné, pak může odběratel požadovat pouze snížení náhrady nebo zrušení smlouvy.
 7. Promlčení u zjevných vad nebo u vad zboží, podléhajícímu zkáze, nastává za 14 dní, u skrytých vad za 2 měsíce, počítáno od příjmu. Pro neobchodníky platí, jedná-li se o skryté vady, zákonná záruční povinnost.
 8. Všechny zpětné náhrady za zaplacené celní poplatky přísluší dodavateli a kupující je srozuměn s tím, že dodavateli poskytne podklady, potřebné pro nabytí takovýchto zpětných náhrad, a bude mu nápomocen.

VII. CENA, PLATBA

 1. V okamžiku dodávky platí všeobecně platné ceníkové ceny, pokud není výslovně písemně ujednáno jinak. Nepřejímáme daně, poplatky atd., vznesené na obchod v zemi příjmu. Zvýšení celních poplatků atd. po uzavření smlouvy jdou k tíži kupujícího.
 2. Naše dodávky jsou splatné netto nejpozději 14 dnů po prodeji zboží, nejsou-li dohodnuty jiné platební podmínky. Šeky, směnky, ostatní platební papíry jsou přijímány pouze v polovičním plnění a nemají vliv na splatnost, přičemž náklady jdou k tíži kupujícího.
 3. Je-li překročena lhůta splatnosti dle odst. (2), přísluší nám následující práva:
  a) započtení v bankovnictví obvyklých úroků spolu s náklady na nekryté úvěry,
  b) odepření dalších dodávek případně dodávky proti platbě v hotovosti, bez ohledu na dosavadní ujednání,
  c) výkon všech práv, vyplývajících z výhrady vlastnictví,
  d) okamžité uplatnění všech požadavků, bez ohledu na dřívější ujednání.
 4. Platebnímu prodlení odpovídá ihned návrh na konkursní nebo správní řízení, na obstavení plateb, nebo na podstatné změny dříve nabyté majetkové nebo příjmové situace.
 5. Vyrovnání je přípustné pouze tehdy, jsou-li požadavky nesporné nebo právně určeny.
 6. Jsme oprávněni provádět koncernové zúčtování.

VIII. SPLNĚNÍ

 1. Platí české právo. Místo splnění a soudní příslušnost pro veškeré nároky ze smluvního vztahu je Bückeburg/SRN nebo Mnichov/SRN podle naší volby. Vyskytnou-li se rozpory, pak, pokud s tím budou souhlasit obě strany, bude učiněn pokus o smír před smírčím soudem za přizvání místní Mezinárodní obchodní komory.
Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home