Spezial Electronic

Wireless LAN (WiFi) RS232 Serial Port Adapter modul OWSPA311

link na hlavní stránku connectBlue

Serial Wireless LAN modul od společnosti connectBlue představuje plnou implementaci WLAN. Žádný externí driver není potřeba. Moduly má velmi malé rozměry a jeho layout je stejný jako u (některých) Bluetooth modulů od connectBlue, což umožňuje uživatelům připravit jejich zařízení jak pro Bluetooth, tak/nebo WLAN 802.11.


WLAN modul byl vyvinut pro snadnou integraci do průmyslových zařízení s důrazem na velmi nízké proudové nároky.

Použití tohoto modulu minimalizuje práci potřebnou k implementaci WLAN 802.11b/g neboť poskytuje veškerý software, hardware, potřebná povolení, EMC certifikaci apod.

Stručná charakteristika:

- podpora 802.11b a 802.11g (54Mbps)
- ovládání přes AT příkazy
- žádný driver není potřeba
- průmyslové teplotní provedení -30 až +85°C
- podpora low power módů
- kompatibilní s Bluetooth moduly od connectBlue
- security WEP64, WEP128, WPA1, WPA2
- Ad-hoc i infrastructure módy
- interní nebo externí anténa (podpora 2x antenna diversity)
- TCP, UDP
- DHCP client

Ukázky programování pomocí AT příkazů:
 
Základní nastavení WLAN
Nastavení SSID a kanálu (v tomto případě bude SSID "JmenoMojiSite" a číslo kanálu "6"):
AT*AGSSID="JmenoMojiSite",1
AT*AGCH=6,1

a nyní restart modulu pomocí:
AT*AMWS=0,0,0,0,1,0
 
Definice Remote Peer a povolení DHCP:
AT*ANDHCP=1,1              ... aktivace DHCP
AT*ADWDRP=0,tcp://10.0.0.9:5002,2,0,”peer1”,1
AT*ADNRP=1,1
 
a nyní restart modulu pomocí:
AT*AMWS=0,0,0,0,1,0
 
Po restartu začne modul nejdříve hledat DHCP server a přijme IP adresu, netmask a gateway. Poté se pokusí sestavit spojení s klientem použitím IP čísla: 10.0.0.9 na portu 5002, pokud nejprve přijme nějaká data, která mají být odeslána.
TCP Listener a statická IP:
Modul má schopnost naslouchat příchozím TCP (nebo UDP) spojením na určitém portu. Následující příklad ukazuje jak modul nakonfigurovat pro tuto činnost a jak zajistit, že tato činnost bude skutečně probíhat. Příklad rovněž ukazuje nastavení pevné IP adresy namísto dynamické.
 
Nejprve se nastaví základní WLAN konfigurace (např. jako u prvního příkladu), a dále:
AT*ANIP=”192.168.0.42”,”255.255.0.0”,”192.168.0.1”,1     ... nast. pevné IP adresy, NetMask a gateway
AT*ANDHCP=0,1      .... zakázání DHCP
 
AT*AMTL=5003,1,1     ... aktivace TCP listeneru na portu 5003

a nyní restart modulu:
AT*AMWS=0,0,0,0,1,0
 
Nyní se připojit k modulu pomocí terminálového programu (např. HyperTerminal) nebo Toolboxu - ale zůstat v datovém módu (a ne v AT módu).

Vytvořit telnet session, např. ve Windows takto:
Z command promptu (Příkazového řádku, Start>Run>cmd) napsat tento text:
"telnet 192.168.0.42 5003" a stisknout Enter

V okně telnetu cokoli napsat, např.: "connectBlue", text se objeví v terminálovém okně.
 
Kompletní seznam všech AT příkazů a další ukázky jsou uvedeny v manuálu OWSPA311 AT Command Set, viz níže.


Ke stažení:

pdf OWSPA311 Product Brief: Product Brief (pdf)
pdf OWSPA311 Electrical & Mech. Datasheet: Electrical & Mechanical Datasheet (pdf)
pdf OWSPA311 AT Command Set: AT Command Set

 
Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home