Spezial Electronic
austriamicrosystems 

AS1363 Ultra Low Drop-Out lineární stabilizátor (150mV@500mA)

AS1363 Ultra Low Drop-Out stabilizátor

 

AS1363 je lineární LDO stabilizátor s velmi malým úbytkem napětí (150mV při 500mA) pracující se vstupním napětím od +2,0 do 5,5V.
Vyrábí se ve dvou provedeních - s velmi přesným pevným výstupním napětím (1,2 - 1,5 - 1,8 - 3,0 - 3,3 - 4,5V) nebo volitelným výstupním napětím 1,2 až 5,3V.

Verze s pevným výstupním napětím umožňuje připojit na pin Bypass kondenzátor a velmi účinně tak snížit již tak malý PSRR a výstupní šum.

U verze s volitelným výstupním napětím se napětí nastavuje odporovým děličem - viz R1 a R2 na schématu nahoře - podle následujícího vztahu:

R1 = R2 x ((Vout/Vsetbyp) - 1)

kde: Vout ... výstupní napětí od 1,2 do 5,3V
        Vsetbyp ... 1,2V

Na výstupu POK je k dispozici informace, zda se výstupní napětí nachází v regulovaném stavu.
Výstup s otevřeným kolektorem POK generuje log. 0, poklesne-li výstupní napětí o 6% oproti nominální hodnotě. Připojením 100kOhm pull-up rezistoru (typicky na Vout) se získá logický signál.

POK lze využít jako power-on-reset (POR) mikroprocesoru nebo může ovládat LED diodu indikující problém s napájením (power failure).

Vlastnosti:

 • Zaručený výstupní proud: 500mA
 • Nízký úbytek napětí: 150mV @ 500mA
 • Přesnost výstupního napětí: Up to ±0.75%
 • Vystupní napětí: 2,0 až 5,5V
 • Pevné výstupní napětí VOUT: 1,2 až 4,5V
 • Nastavitelné výstupní napětí VOUT: 1,2 až 5,0V
 • Spotřeba: 40μA
 • Shutdown spotřeba: 30nA
 • Výstupní šum: 70uVRMS
 • PSSR: 70dB
 • Tepelná ochrana
 • Limitace výstupního proudu
 • 6-pin SOT23 pouzdro

Orientační cena při 100ks: 17,00 Kč bez DPH/kus

Další informace:

pdf  Datasheet:  AS1363 Datasheet

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home