Spezial Electronic

CircuitPro CAD/CAM software

LPKF CircuitPro

Zcela nový software dodávaný s novými frézkami LPKF ProtoMat spojující přípravu dat před vlastní výrobou a řízení frézky. Tento výkonný software provádí přípravu vstupního návrhu desky (např. Gerber) na výrobu desky. Importovaná data zkonvertuje do předvýrobní podoby, umožní editaci pro výrobu arozdělí proces do jednotlivých kroků.

Uživatelé, kteří dosud LPKF produkty nepoužívali, ocení integrované průvodce programem, maximálně zjednodušující přípravu výroby a výrobu desky plošných spojů, kdy provádí uživatele krok za krokem celým procesem. Pokročilí uživatelé samozřejmě průvodce používat nemusí, software nabízí přímý vstup do editace, nastavení a výroby.

LPKF CircuitPro

Ukázky průvodce procesem:

Volba počtu vrstev desky plošných spojů

Výběr substrátu

Výběr způsobu prokovů

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home