Spezial Electronic
Connect One

Příklad konfigurace pro přenos sériové linky
mezi dvěma WiFi moduly v režimu Ad-Hoc
se zabezpečením WEP128

Bezdrátová náhrada linky RS232 nebo RS485 Half Duplex s WiFi přenosem. Tato vzorová konfigurace je především určena jako vodítko pro vlastní nastavení, jakýkoli parametr lze libovolně změnit podle požadovaného zadání.

Konfiguraci lze aplikovat pro všechny WiFi moduly nebo jednotky Connect One. Jeden WiFi modul je nastaven jako Server a druhý jako Client. Pro základní úlohu - realizaci bezdrátové sériové linky - je lhostejné, který modul bude Server (tj. pasivně "naslouchá" na předem definovaném portu) a který Client (ten se aktivně připojuje na předem definovanou IP adresu a port).
Moduly spolu vytvoří WiFi síť typu Ad-Hoc, tj. bez Access Pointu (AP).

Toto vzorové nastavení předpokládá, že moduly mají aktuální firmware (postup pro update firmware).

Všechny příkazy lze do modulů vložit z libovolného terminálového programu, např. Dumb Terminalu, který lze spustit z výchozího okna programu iChipConfig.

Konfiguraci lze také importovat do modulů pomocí konfiguračních souborů uvedených níže.

Konfigurační soubory se do modulů nahrají takto:

1. Spustit program iChipConfig
2. File > Load RPF File
3. Vybrat příslušný soubor .RPF
4. Stisknout Save
5. Restartovat modul (odpojit/připojit napájení)
6. Aktivovat režim SerialNET v programu iChipconfig: SerialNET > Enter SerialNET and Stay Online

Pozn.: Při importu souboru .RPF se může objevit chybová hláška o parametru CPF (Communication Platform), hlášku je možno ignorovat.

1. Modul Server

- DHCP server (může přidělit 3 IP adresy)
- pevná IP adresa: 192.168.1.1
- submaska: 255.255.255.0
- aktivovaný konfigurační webserver na adrese http://192.168.1.1/ichip
- WiFi režim: Ad-Hoc
- SSID: iChip
- zabezpečení: WEP128
- heslo: 1234567890ABCDEF1234567890
- nastavení sériové linky: 9600 8-N-1, bez řízení toku

2. Modul Client

- DHCP klient (dostane IP adresu od modulu Server)
- aktivovaný konfigurační webserver na http://IP adresa/ichip (obvykle http://192.168.1.2/iChip)
- WiFi režim: Ad-Hoc
- SSID: iChip
- zabezpečení: WEP128
- heslo: 1234567890ABCDEF1234567890
- nastavení sériové linky: 9600 8-N-1, bez řízení toku

Před začátkem konfigurace pomocí AT příkazů je důrazně doporučeno resetovat modul do defaultního nastavení (příkazem at+iFD).

3a. Detailní konfigurace pro RS232

Parametr Server Client Popis Vysvětlivky
at+iDPSZ= 3 0 DHCP Server Pool Size rozsah přidělovaných IP: 192.168.1.2 - 4
at+iBDRF= 5 Fixed Baud rate pevná rychlost UART0: 9600 baud
at+iHIF= 1 Host Interface UART0
at+iDIP= 192.168.1.1 0.0.0.0 Default IP Address pevná IP adresa
at+iSNET= 255.255.255.0 0.0.0.0 Subnet Address submaska
at+iRPG= * Remote Parameter Update umožňuje změny nastavení z webserveru
at+iMTTF= 100 Timeout to Socket Flush timeout v ms pro vyprázdnění bufferu
at+iSNSI= 5,8,N,1,0 SerialNET Serial Interface 9600 8-N-1, bez řízení toku
at+iHSRV=   192.168.1.1:5003 Host Server IP/Port  
at+iLPRT= 5003 0 SerialNET Listening Port  
at+iAWS= 3 Activate WEB Server automatická aktivace webserveru
at+iWLCH= 3 WLAN Channel WiFi kanál: 3
at+iWLWM= 2 WLAN WEP Mode WiFi zabezpečení: WEP128
at+iWLSI= !iChip WLAN SSID vykřičník před SSID definuje síť Ad-Hoc
at+iWST0= 2 WLAN Security Type WiFi zabezpečení: WEP128
at+iWLK1= 1234567890ABCDEF1234567890 WLAN WEP Key WEP128 heslo (26 hexadecimálních znaků)

3b. Detailní konfigurace pro RS485 Half Duplex (2-vodičová)

Parametr Server Client Popis Vysvětlivky
at+iDPSZ= 3 0 DHCP Server Pool Size rozsah přidělovaných IP: 192.168.1.2 - 4
at+iBDRF= 5 Fixed Baud rate pevná rychlost UART0: 9600 baud
at+iHIF= 101 Host Interface RS485 Half Duplex
at+iDIP= 192.168.1.1 0.0.0.0 Default IP Address pevná IP adresa
at+iSNET= 255.255.255.0 0.0.0.0 Subnet Address submaska
at+iRPG= * Remote Parameter Update umožňuje změny nastavení z webserveru
at+iMTTF= 100 Timeout to Socket Flush timeout v ms pro vyprázdnění bufferu
at+iSNSI= 5,8,N,1,0 SerialNET Serial Interface 9600 8-N-1, bez řízení toku
at+iHSRV=   192.168.1.1:5003 Host Server IP/Port  
at+iLPRT= 5003 0 SerialNET Listening Port  
at+iAWS= 3 Activate WEB Server automatická aktivace webserveru
at+iWLCH= 3 WLAN Channel WiFi kanál: 3
at+iWLWM= 2 WLAN WEP Mode WiFi zabezpečení: WEP128
at+iWLSI= !iChip WLAN SSID vykřičník před SSID definuje síť Ad-Hoc
at+iWST0= 2 WLAN Security Type WiFi zabezpečení: WEP128
at+iWLK1= 1234567890ABCDEF1234567890 WLAN WEP Key WEP128 heslo (26 hexadecimálních znaků)


K vytvořené Ad-Hoc síti se lze snadno připojit např. PC, stačí vyhledat Ad-Hoc síť s názvem iChip...

Bezdrátová síť


...po poklepání na síť iChip a vložení hesla (1234567890ABCDEF1234567890)...

Vložení hesla


...dojde k připojení PC...

Připojování k síti


...k Ad-Hoc síti iChip (PC dostane od modulu Server přidělenou IP adresu, pokud má však PC nastavenou pevnou IP adresu, je nutné, aby ležela v rozsahu daném submaskou 255.255.255.0 a nebyla shodná s adresami modulů Server a Client):

Připojeno k síti

Po otevření internetového prohlížeče na adrese 192.168.1.1/ichip se lze připojit na konfigurační webserver modulu Server, na adrese 192.168.1.2/ichip (může však jít i o adresu ...3/ichip nebo ...4/ichip, záleží na pořadí připojení modulu Client a PC) bude konfigurační webserver modulu Client.

 

Poznámka ke konfiguračním souborům .RPF:

Stejně jako lze soubor .RPF do modulu importovat, lze jej z modulu i exportovat (iChipConfig>Full Configuration>File>Save as RPF a zatrhnout Start from factory defaults).
Tímto způsobem se však do souboru .RPF neuloží hesla WEP nebo WPA zabezpečení. Vzhledem k tomu, že .RPF soubor je běžným textovým souborem, však lze kamkoli mezi parametry ručně heslo vložit (při zachování syntaxe).

Stejným způsobem byla hesla uložena ve zde uvedených příkladech a to tímto příkazem uloženým mezi ostatní parametry:
WLK1="1234567890ABCDEF1234567890"

Poznámka k připojení jednotek:

Pokud jsou jednotky nastavené správně (například podle výše uvedeného příkladu) a přesto nedaří přenos dat, je nutné zkontrolovat zapojení konektorů RS232 (nebo RS485) na zařízeních, ke kterým jsou jednotky připojené. Občas je použit nestandardní způsob zapojení těchto konektorů, v takovém případě je nutné odpovídajícím způsobem upravit zapojení kabelů.

Ke stažení (kliknout pravým tlačítkem a vybrat "uložit jako"):

Pro RS232:
Ke stažení  Konfigurační soubor Server RS232: server_RS232.zip
Ke stažení  Konfigurační soubor Client RS232: client_RS232.zip

Pro RS485 Half Duplex:
Ke stažení  Konfigurační soubor Server RS485 Half Duplex: server_RS485.zip
Ke stažení  Konfigurační soubor Client RS485 Half Duplex: client_RS485.zip

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home