Spezial Electronic

Nastavení spojení s PC, notebookem, PDA nebo mobilním telefonem

Poznámky k nastavení Bluetooth spojení s ostatními zařízeními jako PC, notebooky, PDA nebo mobilními telefony s Bluetooth

link na hlavní stránku connectBlue

Bluetooth spojení s PC, notebookem, PDA nebo mobilním telefonem

Bluetooth moduly connectBlue lze snadno spojit s jakýmkoli jiným Bluetooth zařízením, které obsahuje stejný Bluetooth profil, jaký je aktivován v Bluetooth modulu, typicky (a nejčastěji) to je SPP profil (tj. Serial Port Profile).

První změnu konfigurace Bluetooth modulu tak, jak je nastaven z výroby, lze provést výhradně přes jeho sériovou linku (tj. fyzickým připojením přes Rx,Tx a CTS signály modulu, moduly s integrovaným převodníkem RS232 lze připojit přímo na linku RS232).

Výchozí (default) hodnoty pro připojení Bluetooth modulu přes sériovou linku jsou:

rychlost: 57600
počet bitů: 8
parita: žádná
stop bit: 1
flow control: hardwarově CTS/RTS (toto lze obejít uzemněním signálu CTS na modulu)
PIN*: 0 (číslice nula)
konfigurace přes Bluetooth**: zakázána

* ... pozn: i když jsou moduly z výroby nastaveny tak, že nepoužívají zabezpečení PINem, tak z principu Bluetooth technologie vyplývá, že vyžaduje-li alespoň jedno Bluetooth zařízení zabezpečený přenos, podřídí se tomuto požadavku všechna ostatní zařízení a přejdou na zabezpečený provoz.

Tato situace je běžná při spojení např. s PC, kdy je v naprosté většině případů PC ovladač Bluetooth nastaven tak, že vyžaduje zabezpečení. PC se tedy dožaduje zadání PIN, takže se jako PIN zadá "0" (číslice nula, bez uvozovek).

** ... použije-li se ke konfiguraci Bluetooth modulu program SPA Toolbox, pak lze, kromě mnoha jiných parametrů, povolit možnost konfigurace přes Bluetooth, nastavení se nachází v záložce "Misc", veškerá další nastavení lze pak kdykoli v budoucnu provést přes Bluetooth:

Povolení konfigurace Bluetooth modulu přes Bluetooth

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home