Spezial Electronic

Obnova komunikace u jednotek Secure iWiFi a iLAN

 

Pokud jednotka Secure iWiFi nebo iLAN od Connect One nekomunikuje přes sériovou linku, existuje jednoduchý postup, jak se k ní opět připojit.

Pod indikačními LED je za malým otvorem umístěno tlačítko MSEL (Mode Select):

tlačítko Mode Select

Pro znovuobnovení komunikace je potřeba při zapnutém napájení tlačítko na 5 sekund stisknout (např. kancelářskou sponkou). Tím dojde k tomu, že jednotka opustí režim SerialNET (pokud v něm byla), nastaví se automatická volba komunikačního portu a automatická volba rychlosti linky.

V tomto stavu pak lze snadno s jednotkou komunikovat přes RS232.

Jde-li o jednotku vybavenou RS485 Half Duplex (2-vodičovou), je po shora uvedeném postupu potřeba poslat z terminálového programu (např. Dumb Terminal v programu iChipConfig) příkaz AT+iHIF=101 a poté jednotku restartovat odpojením a znovupřipojením napájení.

Export (nebo import) konfigurace

Export aktuální konfigurace jednotky (anebo jakéhokoli modulu Connect One) může posloužit jako záloha, anebo lze zpět nahrát a nastavit tak pohodlně další jednotku nebo modul.

Výpis konfigurace nám může být pro posouzení zaslán e-mailem, pokud zařízení nepracuje podle představ.

Postup:

1. V programu iChipConfig (lze stáhnout přímo od výrobce zde) stisknout tlačítko Full Configuration:

Výpis konfigurace

Tím dojde ke přečtení všech aktuálních parametrů.

 

2. Následně stisknout File>Save as RPF file a zaškrtnout "Start from factory defaults" konečně tlačíkto OK. Program poté nabídne uložení souboru RPF:

Uložení konfigurace do souboru RPF

 

Obdobně lze konfiguraci do jednotky nebo modulu nahrát, přes File>Load RPF file a poté Save:

Import konfigurace RPF

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home