Spezial Electronic

Dálkové ovládání s Bluetooth II.
další možnosti nastavení, Power Save režim

V článku Dálkové ovládání s Bluetooth je uvedena konstrukce jednoduchého, ale velmi spolehlivého dálkového ovládání se zabezpečením, realizovaném technologií Bluetooth.

Použité Bluetooth moduly však nabízejí mnohem více možností, některé z nich jsou uvedeny v následujícím článku.

V dalším textu je předpokládáno, že jsou Bluetooth moduly vybaveny firmware BTIO. Firmware je poskytován zdarma a lze získat u nás. Níže uvedené nastavení lze provést jednak AT příkazy (uvedeny v závorkách) anebo konfiguračním programem SPA Toolbox.

Vstupy/výstupy

Použitelné vstupy/výstupy a jejich rozmístění na modulu závisí na konkrétním typu modulu. Všechny možnosti jsou shrnuty v tabulce Tab.1. Z tabulky vyplývá i maximální počet vystupů/výstupů.

OEMSPA310i ... 6 vstupů/výstupů
OEMSPA311/331 ... 12 vstupů/výstupů

Kombinace vstupů a výstupů (v rámci jejich maximálního počtu) je zcela libovolná.

Tab. 1

OEMSPA310i   OEMSPA311/331
IO J6 J2 Napěť.
úroveň
Normální funkce IO J6 J2 J3 Napěť.
úroveň
Normální funkce
0 5 11 3V Red LED 0 5 11   3V Red LED
1   12 1,8V Switch 0 1   12   1,8V Switch 0
       
       
4 8 15 3V UART_CTS 4 8 15   3V UART_CTS
     
6 10 17 3V UART_RTS 6 10 17   3V UART_RTS
       
8 4 19 3V UART_DTR 8 4 19   3V UART_DTR
9 16 20 3V UART_DSR 9 16 20   3V UART_DSR
    10 17   9 1,8V Serial Select 0
11 18   10 1,8V Serial Select 1
12   15 1,8V -
13   16 1,8V -
14   17 1,8V -
15   18 1,8V -

 

Konektory J2, J3 a J6 při pohledu zespodu

Obr. 1: Konektory J2, J3 a J6 při pohledu zespodu

Energeticky úsporný režim (Power Save)

U Bluetooth modulů řady OEMSPA311/331 lze použít "Stop Mode", což je režim s nízkou spotřebou, typicky do 1mA.

Klíčem k energeticky úspornému režimu je, aby moduly byly ve spojení pouze tehdy, je-li to skutečně potřeba. Toho lze dosáhnout touto konfigurací:

Server:

- Fast Connect povoleno (AT*AMWFM)
- I/O konfigurace taková, že defaultně výstupy nejsou sepnuty

Client (tj. strana, která zahajuje Bluetooth spojení):

- Connect Scheme: Connect on Data* (data jsou generována při "stisku tlačítka")
- Stop Mode povolen (AT*AMPM)
- Non-Dicoverable (AT*AGDM)
- Non-Connectable (AT*AGCM)

*... při povoleném Fast Connect na straně Serveru je doba pro navázání spojení menší než 500ms.

Po navázání spojení zůstanou Bluetooth moduly spojeny (i bez příchozích dat). Spojení lze ukončit funkcí Watchdog (AT*AMWS). Zde lze nastavit buď ukončení spojení po určitém čase (Connect Timeout), anebo ukončení spojení po určité době nečinnosti (Inactivity Timeout).
Tyto způsoby se liší v tom, že Connect Timeout ukončí spojení po nastaveném čase, bez ohledu na případná příchozí data, zatímco Inactivity Timeout ukončí spojení po nastavené době nečinnosti.
Doba pro ukončení spojení se nastavuje v sekundách.

Při menších nárocích na dosažitelnou vzdálenost, lze dále snížit spotřebu snížením výkonu (AT*AMMP).

Přenos přes sériovou linku

I při provozu Bluetooth modulů v BTIO režimu zůstává funkční sériová linka. Informace o změnách stavu ("stisků tlačítek") jsou přenášeny jednoduchým protokolem, jehož podrobný popis je v technickém manuálu, stručný popis je i na našich stránkách.

Data lze tedy odeslat přes sériovou linku na straně "vysílače" (tlačítek) pomocí bytů se správnou syntaxí. Stejně tak lze data přijmout Bluetooth zařízením na straně "přijímače" ve formě bytů a jejich rozkódování provést mikrokontrolérem.

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home