Spezial Electronic
Epson 

FA-248 - vysoce stabilní krystal pro Bluetooth aplikace

Krystal s vysokou stabilitou (nejen) pro Bluetooth aplikace v malém SMD pouzdru. Požadavky na součástky specifikované pro Bluetooth moduly jsou velmi náročné - nový ultra malý AT-krystal FA-248 od Epsonu tyto požadavky splňuje.

Oscilace v základním módu (1. harmonická) v rozsahu od 12MHz do 27MHz, jednou z klíčových vlastností je maximální frekvenční odchylka +/-20ppm, lepší hodnoty jsou rovněž možné.

Dlouhodobá stabilita má největší hodnotu v prvním roce používání krystalu. Hodnota +/-2ppm/rok proto znamená mnohem nižší hodnoty v následujících letech. 

Sériový odpor (rovněž impedance krystalu, CI), v rozsahu mezi 40Ohm pro 27MHz až 70Ohm pro 12MHz, zaručuje snadný start oscilací. Navíc tyto nízké hodnoty umožňují redukovat výkonovou spotřebu aplikace.

FA-248 se dodává v keramickém SMD pouzdru s miniaturními rozměry 4,0mm x 2,5mm a výškou 1,0mm.

Katalogový list zde.

FA-248Model

FA-248
Frekvence 12.000-27.000MHz
Frekv. stabilita +/- 10ppm
+/- 15ppm
+/- 20ppm
Teplotní rozsah -20 až +70°C
-40 až +85°C
Rozměry 4,0 x 2,5 x 1,0mm
Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home