Spezial Electronic

Speciální nástroje LPKF


Speciální nástroje LPKF

Společnost LPKF vyvinula a vyrábí pro své frézky řadu speciálních nástrojů. Najdeme zde jak univerzální frézy a vrtáky, tak i nástroje určené pro výrobu mikrovlnných struktur, mikrofrézy umožňující vést až pět vodivých cest mezi dvěma vývody integrovaných obvodů v rastru 1/10", gravírovací frézy aj.

Mikrofréza    1  Mikrofréza (36mm)  Micro Cutter 

Určena pro materiály s měděnou fólií tloušťky 5um až 17um. Minimální izolační mezera je 0,1mm.
Univerzální fréza    2  Univerzální fréza (36mm)  Universal Cutter 

Frézování izolačních mezer v běžných materiálech (5,0-70um Cu). Minimální izolační mezera je 0,2mm.
VF fréza    3  VF fréza (36mm)  End Mill (RF) 

Slouží k frézování vysokofrekvenčních struktur s minimálním odběrem substrátu.
End mill  

 4  Válcová fréza (36mm)  End Mill 

Gravírování čelních panelů, frézování větších měděných ploch nebo širokých izolačních mezer.

End mill dlouhá  

 5  Válcová fréza (38mm)  End Mill 

Frézování hliníku a měkkých materiálů pro VF a mikrovlnné aplikace.

Konturová fréza  

 6  Konturová fréza (38mm)  Contour Router 

Určena především na vyříznutí konečného obrysu desky ze základního materiálu, frézování otvorů nebo děr větších než 3,0mm.

Spirálový vrták    7  Spirálový vrták (38mm)  Spiral Drill 

Průměr od 0,2 do 3,0mm; velikosti po 0,1mm.
Otvory větší než 3,0mm se frézují.
Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home