Spezial Electronic
Epson

Programovatelné oscilátory SG8002, SG8003

- technické údaje a katalogové listy
- blokové schéma


Unikátní technologie EPSON umožňuje dodat do 24 hodin krystalový oscilátor 1.000 MHz - 166.000 MHz.
Po předchozí domluvě lze omezený počet kusů (max. 100ks) naprogramovat na počkání.

Oscilátory řady SG8002/SG8003 obsahují krystal, programovatelnou děličku kmitočtu, fázový závěs PLL a paměť PROM. Současně je integrován programovatelý výstupní obvod, který umožňuje zatížit výstup obvody CMOS nebo TTL.

Objednací vzor - na objednávce uvádějte prosím označení podle vzoru:

Objednací vzor SG8002/SG8003

Příklady označení objednávky:

SG8002 JA PTC 122.432 MHz [oscilátor typu SG-615; 122,4320MHz; 5,0V TTL; +/-100ppm; -20+70°C; Output En.]
SG8002 DB SCM 2.0000 MHz [oscilátor typu SG-51; 2,0000MHz; 3,3V CMOS; +/-100ppm; -40+85°C; Standby]
SG8003 BA SEL 162.150 MHz [oscilátor 2,1 x 1,7mm; 162,1500MHz; 1,8V; +/-50ppm; -40+85°C; Standby]

Zákazník tedy definuje unikátní součástku zadáním požadovaných parametrů, kterými jsou: výstupní kmitočet, typ pouzdra (9 typů SMD a 2 typy DIP/DIL), napájecí napětí, způsob zatížení výstupu, stabilitu, teplotní rozsah a funkci 4. pinu, který lze naprogramovat jako Output Enable nebo Stand By.

Režimy Output Enable (OE) a Stand By (ST) jsou určeny k ovládání výstupu, nebo ke snížení spotřeby oscilátoru:

Output Enable -  při aktivaci OE logickou úrovní "0" dojde k odpojení vnitřních výstupních obvodů při zachování běžícího vnitřního oscilátoru. Výstup přejde do stavu vysoké impedance a dojde ke snížení spotřeby. Na grafu 1 je vidět prodleva Tpxz, definovaná jako doba od přechodu OE na nízké napětí a odpojením výstupu oscilátoru (=jeho přechodu do stavu vysoké impedance > HI).
Zpoždění Tpzx je na druhou stranu definováno jako prodleva mezi dosažením logické "1" na vstupu OE a aktivací výstupu.

Stand By - aktivace ST logickou úrovní "0" způsobí úplné zastavení oscilátoru a uvedením výstupu na nízkou úroveň. Tím, že dojde k zastavení oscilátoru, dojde také k dramatickému snížení spotřeby. Na grafu 2 je definován čas Tstp jako čas od přechodu ST na nízkou úroveň a reakcí výstupu. Po přechodu ST na vysokou úroveň se oscilátor po určité prodlevě Tsta opět nastartuje.

Je-li vstup OE/ST ponechán nezapojen, je jeho logická úroveň fixována na log. "1", což znamená, že je oscilátor aktivní a na výstupu je přítomen požadovaný kmitočet.

Oscilátory dodáváme v těchto provedeních:

SG8003BA
Napájení od 1,6 V 
SG8003BA
kmitočet: 1 - 166MHz
napájení: 1,6 - 2,2V  (typ E)
2,2 - 2,7V  (typ D)
2,7 - 3,6V  (typ C)
spotřeba: 3 - 15mA
stabilita: +/-50ppm (typ B, L) 
+/- 100ppm (typ C, M) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ L, M)
 
katalogový list SG8003 SG8003CE

SG8003CG
Napájení od 1,6 V 
SG8003CG
kmitočet: 1 - 166MHz
napájení: 1,6 - 2,2V  (typ E)
2,2 - 2,7V  (typ D)
2,7 - 3,6V  (typ C)
spotřeba: 3 - 15mA
stabilita: +/-50ppm (typ B, L) 
+/- 100ppm (typ C, M) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ L, M)
 
katalogový list SG8003CG SG8003CE

SG8003CE
Napájení od 1,6 V 
SG8003CE
kmitočet: 1 - 166MHz
napájení: 1,6 - 2,2V  (typ E)
2,2 - 2,7V  (typ D)
2,7 - 3,6V  (typ C)
spotřeba: 3 - 15mA
stabilita: +/-50ppm (typ B, L) 
+/- 100ppm (typ C, M) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ L, M)
 
katalogový list SG8003 SG8003CE

SG8002CE
SG8002CE 
SG8002CE
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002CE SG8002JF.pdf (26kByte)

SG8002LA
SG8002LA 
SG8002LA
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002LA SG8002JF.pdf (26kByte)

SG8002LB
SG8002LB 
SG8002LB
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002LB SG8002JF.pdf (26kByte)

SG8002JF
SG8002JF 
SG8002JF
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002JF SG8002JF.pdf (26kByte)


SG8002CA
SG8002CA 
SG8002CA
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002CA SG8002CA.pdf (23kByte)


SG8002JC (odpovídá SG-636)
SG8002JC 
SG8002JC
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C 

*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V

katalogový list SG8002JC SG8002JC.pdf (22kByte)

SG8002JA (odpovídá SG-615)
SG8002JA 
SG8002JA
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002JA SG8002JA.pdf (31kByte)

SG8002DC (odpovídá SG-531)
SG8002DC 
SG8002DC
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002DC SG8002DC.pdf (23kByte)

SG8002DB (odpovídá SG-51)
SG8002DB 
SG8002DB
kmitočet: 1 - 125MHz*
napájení: 5V  (typ H, T)
2,7 - 3,6V  (typ C)
stabilita: +/-50ppm (typ B) 
+/- 100ppm (typ C) 
teplotní rozsah: -20 až +70°C
-40 až +85°C (typ M)
*frekv. rozsah 1-125MHz při 3,0-5,0V,
1-66,7MHz při 2,7-3,0V
katalogový list SG8002DB SG8002DB.pdf (29kByte)

Blokové schéma

Blokové schéma SG8002

Blokové schéma programovatelného oscilátoru SG8002.
(Technická poznámka: frekvence referenčního krystalu se pro různé typy SG8002/3 liší)

Časové průběhy

graf 1. Output Enable
Output Enable Timing


graf 2. Stand By
Stand By Timing


Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home