Spezial Electronic

Connect One

Micro Access-Point (uAP) Mode

Connect One/produkty

Aktualizace 2015: nové WiFi moduly řady G2 umožňují přechod do Micro Access-Point režimu jednoduchým AT příkazem (AT+iSTAP=1). Není zde tedy nutné přehrávat firmware modulu.

Connect One uvolnila nový firmware umožňující provoz WiFi modulů v režimu Micro Access-Point (uAP) Mode i pro běžné Ad-Hoc spojení.

WiFi modul se tedy druhé straně bude jevit jako Access Point.

Tento režim umožňuje, kromě jiného, použít lepší zabezpečení, např. WPA2-PSK, což u běžného Ad-Hoc spojení nelze. Firmware lze použít pro všechny WiFi moduly dodávané Connect One.

Android  Android:
Tento režim lze s výhodou použít pro spojení se zařízením s OS Android, který jinak Ad-Hoc režim nepodporuje a kde je tak zapotřebí použít pouze režim Infrastructure, tj. připojení do Access Pointu.

Zobrazení WiFi modulu Connect One v seznamu dostupných Access Pointů

AT+iWSTn – nastavení zabezpečení, možnosti:

n=0 – no security
n=100 – WPA-PSK TKIP + WPA2-PSK CCMP (auto mode)
n=1 – WEP64 open authentication
n=2 – WEP128 open authentication
n=101 – WEP64 shared authentication
n=102 – WEP128 shared authentication
n=3 – WPA-PSK TKIP
n=103 – WPA-PSK TKIP + CCMP
n=4 – WPA2-PSK CCMP
n=104 – WPA2-PSK TKIP + CCMP

 

Firmware s Micro Access-Point (uAP) jsou označeny příponou UAP, např. i2128d809B16UAP. Stažení firmware, spolu s příslušnou dokumentací je možné na stránkách výrobce:

http://www.connectone.com/?page_id=308

 

Příklad zobrazení, jak se WiFi modul v režimu Micro Access-Point jeví v systému Windows 7:

 

Windows 7 Network and Sharing Center

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home