Spezial Electronic

Bezdrátová RS232 Bluetooth / WiFi náhrada sériového kabelu

connectBlue/produkty
základní nastavení modulů pro bezdrátovou linku RS232


Bluetooth náhrada sériového kabelu RS-232

Při potřebě nahradit nebo prodloužit standardní sériový kabel RS-232 (případně RS-485/422) lze velice jednoduše použít bezdrátové moduly Bluetooth nebo WLAN (tj. WiFi) od společnosti connectBlue.

Přenos lze uskutečnit nejen mezi Bluetooth moduly, ale i mezi modulem a Bluetooth vybaveným notebookem, mobilním telefonem, PC apod. V takovém případě je však nutné mít na paměti, že použitelný dosah je vždy omezen nejslabším článkem, což bude právě notebook, telefon atd.

Při použití sériových Bluetooth modulů lze zvolit jednak moduly, které mají přímo integrovaný převodník na RS232, k těmto modulům stačí kromě napájení (nestabilizované, od 3,00 do 6,00 V) připojit kabel s konektorem RS232 a bezdrátová RS232 linka je hotova.

Rovněž lze zvolit moduly bez interního RS232 převodníku a pro připojení (kromě napájení od 3,00 do 6,00 V) použít signály UART (v úrovních 3,3 V).

Všechny moduly mají přímo vyvedené signály TxD, RxD, CTS, DTR, DSR a RTS v logických úrovních 3,3V.

Po přidání jednoduchého převodníku na úrovně sériové linky, například 3,3V UART<>RS232 převodník s ICL3232IBNZ, získáme kompletní "bezdrátový" sériový kabel s vysokým zabezpečením komunikace.

U "bezdrátového kabelu" lze navíc definovat rychlost od 300 bps do 921,6 kbps, počet stopbitů, paritu a hardwareové řízení toku (CTS/RTS).

Pro uvedení do provozu nejsou potřeba znalosti bezdrátové problematiky, v případě použití sériových RS 232 Bluetooth modulů je stačí spárovat a umožnit jim tak komunikaci - tuto jednoduchou proceduru můžeme samozřejmě provést na přání zákazníka i v naší kanceláři, je to otázkou několika minut a tato služba je poskytována zdarma v rámci naší technické podpory.

Při použití WLAN (WiFi) modulu se jednoduše nastaví parametry bezdrátové sítě (SSID, zabezpečení apod.), opět jde o jednoduchý úkon, který pro zákazníky můžeme poskytnout.

Typický dosah tohoto řešení je od několika desítek metrů do přibližně 1 km, při použití směrové antény je ovšem možné v případě Bluetooth modulů dosáhnout až 10 km. Tato vzdálenost zřejmě nebude v praxi využita, je však výhodné takto řešený spoj použít v případech, kdy je tak zajištěna robustní linka s minimální šancí na zarušení od jiných zdrojů vf signálu v oblasti okolo 2,4 GHz.

Kromě samotného výkonu modulů (v případě Bluetooth nabízíme celkem 4 různé výkony - více o výkonu a dosahu Bluetooth), záleží dosah především na provedení antény. Moduly s integrovanou anténou (v případě modulů na výše uvedeném obrázku je to modrý obdélník) budou mít vždy menší dosah než moduly s externí anténou.


Základní nastavení

V nejjednodušším případě bezdrátové náhrady kabelu RS232 jsou použity 2 moduly (nemusí se přitom jednat o stejné typy). Dále bude uvedeno základní nezbytné nastavení a to pomocí konfiguračního programu SPA Toolbox.

Jeden modul bude nakonfigurován jako Client (tj. tento modulu aktivně naváže spojení s druhým modulem - Serverem) a druhý jako Server. Z hlediska následného používání bezdrátové linky RS232 je lhostejné, který modul bude Client a který Server.

Nastavení Client:

Připojíme modul k sériové lince (možné způsoby připojení jsou zde) a zapneme napájení.

1. Spustíme program SPA Toolbox, vybereme jako produkt "Bluetooth SPA", stiskneme OK.

Select Product


2. Stiskneme tlačítko Connect (SPA Toolbox má jako výchozí nastaveny základní parametry sériové linky modulu, který je v defaultní konfiguraci, tj. 57600 8N1 Hardware Flow Control CTS/RTS). Samozřejmě je potřeba mít správně vybraný COM port, ke kterému je modul připojen.

Connect


3. Nyní stiskneme tlačítko AT Mode.

AT Mode

4. Vybereme záložku Client.

Nastavení Client

5. Nastavíme:

    1. Client Profile=SPP a No Remote Peers=1. Stiskneme tlačítko Write.
    
    2. Připojíme napájení ke druhému modulu (k Serveru) a v programu stiskneme tlačítko Device Discovery.
   
    3. Nastavíme Peer Id=0, stiskneme šipku v roletkovém menu "Search For and Select..." a kliknutím označíme modul Serveru, který byl nalezen v předchozím kroku. Tímto se přenese adresa modulu Server do kolonky Address. Zatrhneme "Always Connected".
Stiskneme tlačítko Write.

6. Pokud nám vyhovuje výchozí nastavení sériové linky (57600 8N1 Hardware Flow Control) je nastavení modulu Client dokončeno. V případě, že je požadováno jiné nastavení sériové linky, provede se tak na záložce Serial.

Serial Settings

Nastavení Server:

Pokud nám vyhovuje výchozí nastavení sériové linky (57600 8N1 Hardware Flow Control) není potřeba modul Serveru vůbec nijak nastavovat.

Je-li požadováno jiné než defaultní nastavení sériové linky, provede se stejně jako u modulu Client, tj. shodné kroky 1 až 3 a krok 6 (viz výše).

Tím je základní nastavení obou Bluetooth modulů dokončeno a je vytvořena bezdrátová linka RS232. Výše popsané nastavení je shodné pro všechny typy Bluetooth modulů Serial Port Adapter od výrobce connectBlue.

Výše popsané nastavení je skutečně pouze základní, moduly umožňují nastavit mnoho dalších parametrů a vlastností, více je uvedeno v rubrice Aplikační poznámky.

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home