Spezial Electronic

Certifikáty, prohlášení


Kontrola kvality ISO 9001
Prohlášení o obalech
Prohlášení o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ)
RoHS

ISO 9001

Protože chceme náležet ke vstřícným společnostem v této oblasti, jsme hrdi na náš certifikát kvality ISO9001. Nejen proto jsme si stanovili následující cíle:
  • Odborná a technicky precizní podpora (konzultace) pro naše zákazníky pri výběru našich produktů.
  • Spolehlivé a přesné informace ohledně ceny a kvality dodávky.
  • Pečlivé přezkoumání objednávky s důrazem na přesnou specifikaci sortimentu,   zákazníka, množství a ceny.
  • Stálý dohled a pozornost pri vyřizování objednávky a případné navržení vhodného ekvivalentu.
  • Kontinuální dohled na objednávky ohledně dodacích lhůt.
  • Technicky solidní pomoc pri výběru možného náhradního řešení.

Ke stažení:

Certfikát ISO s platností od 25.02.2017 do 24.02.2020 (pdf 400 kB)
Prohlášení o splnění podmínek uvedení obalu na trh 

Společnost Wuttke Immobilien KG, o.s., Sušická 20, 160 35 Praha 6, IČ: 65399404, prohlašuje, že veškeré obaly a součásti obalů, ve kterých dodává na trh své produkty, splňují požadavky Zákona č.477/2001 Sb.

Společnost Wuttke Immobilien KG, o.s. uzavřela Smlouvu o sdruženém plnění povinností zpětného odběru dle Zákona č.477/2001 Sb. s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a.s., pod klientským číslem:

EK-F00024533

Veškeré použité obaly na výrobky dodávané společností Wuttke Immobilien KG, o.s., uvedené v Prohlášeních, jsou určeny k odložení na místa určená obcemi k ukládání odpadu.

Ke stažení: Osvědčení o uzavření smlouvy o sdruženém plnění ve formátu (pdf 1,65 MB).
Prohlášení o nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ)Ekologická likvidace dodávaných zařízení a příspěvky na zajištění likvidace historických zařízení jsou zajištěny v rámci kolektivního systému RETELA.


RoHS
(Restriction of the use of Hazardeous Substances)

Standardně jsou všechny námi dodávané komponenty v souladu s nařízením Evropské unie 2002/95/EG zakazující použití nebezpečných látek v elektrických a elektronických výrobcích vydanou Evropskou komisí.

Tato skutečnost je vždy vyjádřena v popisu prvku na vystavovaných dokladech (objednávky, faktury) slovem RoHS nebo Pb-Free.

Pro některá speciální a vojenské (military) použití jsou však některé komponenty stále dodávány jako před platností nařízení o RoHS.

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home