Spezial Electronic

Základní tovární (default) nastavení všech produktů connectBlue

link na hlavní stránku connectBlue

 

Všechny produkty connectBlue, tj. Bluetooth a WiFi moduly a jednotky mají z výroby shodné nastavení:

Bluetooth a WiFi moduly:
parametr hodnota poznámka
Baudrate 57600  
Datové Bity 8  
Parita žádná  
Stop Bity 1  
Řízení toku HW (CTS/RTS) nejsou-li k modulu připojené signály CTS/RTS, je potřeba buď spojit piny CTS a RTS na modulu dohromady, anebo v případě UARTu uzemnit CTS.
pouze Bluetooth moduly:
Bluetooth PIN 0 jedna číslice "nula"
Vzdálená konfigurace přes Bluetooth
(Configuration Over Air)
vypnuto  

Výchozí (default) nastavení sériové linky Bluetooth a WiFi modulů connectBluepdf  Serial Port Adapter AT Commands:  Serial_Port_Adapter_AT_Commands.pdf

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home