Spezial Electronic
Connect One 

Základní nastavení WIFI a LAN modulů pro přenos sériové linky

Konfigurace WiFi a LAN modulů nebo jednotek pro přenos sériové linky přes WIFI/LAN, tj. v režimu SerialNET, včetně aktivace interního konfiguračního webserveru.

Tip: Tematicky související vzorové nastavení pro 2 WiFi moduly (nebo jednotky) - konfigurace pro přenos sériové linky mezi dvěma WiFi moduly v režimu Ad-Hoc se zabezpečením WEP128


Nastavení je shodné pro všechny WIFI moduly Connect One, tj. Nano WiReach™, Mini Socket iWiFi™Secure Socket iWiFi™ a pro kompletní jednotku Secure iWiFi™. Kromě nastavení týkajících se WIFI je níže popsaný postup platný rovněž pro Ethernet modul Nano LANReach™ a RS232/Ethernet jednotku Secure iLAN™.

Prvotní nastavení je vždy nutné provést přes sériovou linku, další konfigurace je (při povolení integrovaného webserveru) již možná přes webové rozhraní z internetového prohlížeče.

Před nastavením je vhodné zkontrolovat verzi firmware a je-li k dispozici novější (ke stažení zde), nahrát jej do modulu, postup je podrobně popsán zde.

Dále je uvedeno skutečně pouze základní nastavení pro přenos sériové linky, moduly mají mnoho dalších možností a režimů, detaily jsou podrobně popsány v manuálu (Programmer's manual, ke stažení např. zde).

 

Hlavní okno programu iChipConfig:

Connect One iChipConfig

POSTUP:

1. Spustit program iChipConfig a stisknout Full Configuration

Pozn.: Pokud byl již modul nějak nastavován, je ideální vrátit všechny parametry na výchozí (default) hodnoty z výroby. To se provede příkazem AT+iFD (příkaz lze snadno poslat do modulu z Dumb Terminalu, který se spustí z výchozího okna programu iChipConfig).

2. Záložka Operational:

- Host Interface (HIF): 1-UART 0

- nepovinné - Activate Web Server (AWS): Enabled Backlog 1 až 3 (číslo definuje počet současně připojených internetových prohlížečů)

Rychlost UART:
nízké rychlosti do 230.400 bit/s lze nastavit v parametru SNSI - viz dále bod 5., záložka SerialNET

Vysoké rychlosti do 3Mbps se nastavují přes parametr BDRD s tím, že rychlost v parametru SNSI musí být nastavena na "0" (např. AT+iSNSI=0,8,N,1,0). Jakékoli celé číslo v rozsahu 1-255 v parametru BDRD je poté dělitelem maximální možné rychlosti 3.000.000 bit/s.

příklady nastavení rychlosti (v SNSI parametru musí v tomto případě být rychlost=0):

3Mbps: AT+iBDRD=1
1,5Mbps: AT+iBDRD=2
1Mbps: AT+iBDRD=3
500kbps: AT+iBDRD=6
28.800bps: AT+iBDRD=104
... atp.

3. Záložka LAN:

v režimu DHCP klient:

- zaškrtnout políčko Use DHCP

s pevnou IP adresou:

- Default IP address (DIP): zadat požadovanou IP adresu
- Sub Net address (SNET): zadat masku podsítě
- Gateway IP address: zadat IP adresu gateway

4. Záložka Wireless LAN:

nastavení pro konfiguraci Infrastructure, tj. pro spojení s Access Pointem (AP):

bez šifrování, WPA nebo WPA2:

- SSID (WLSI): zadat SSID sítě
- Security Type (WSEC): použité šifrování (WPA nebo WPA2), není-li použito, zvolí se "WPA"
- Security type 0 (WST0): vybrat použité šifrování (není-li použito, zvolit "No Security")
- WPA-PSK Pass phrase (WLPP): vložit heslo (8 až 63 znaků ASCII)

se šifrováním WEP64 nebo WEP128:

- SSID (WLSI): zadat SSID sítě
- WEP Mode (WLWM): vybrat 64 bit nebo 128 bit
- Key Index (WLKI): 1 (až 4)
- Key 1 (WLK1) - Key 4 (WLK4): zadat použité hexadecimální páry

nastavení pro konfiguraci Ad-Hoc:

- WLAN Channel (WLCH): zadat číslo kanálu (1-13), na kterém se komunikuje (často je to kanál 11)
- SSID (WLSI): zadat "!" (vykřičník),
  (používá-li Ad-Hoc síť SSID, zadá se "!xxxxx", kde "xxxx" je SSID)

V Ad-Hoc režimu lze použít pouze šifrování WEP64/WEP128 (nastavení viz výše), případně šifrování nepoužít vůbec.

5. Záložka Serial NET:

- Socket type (STYP): požadovaný typ socketu TCP, UDP
- Server serialNET port (LPRT): číslo TCP nebo UDP portu
- IP address to connect to (HSRV): v případě, že WIFI modul bude Clientem, který aktivně   zahájí spojení, se zde nastaví IP adresa a port Serveru
- Max timeout to flush (MTTF): 100 (záleží na aplikaci, obecně lze hodnotu 100 použít)
- Port settings for serialNET (SNSI): parametry sériové linky ve tvaru např.: 5,8,N,1,0

význam jednotlivých znaků:
baudrate
data bity
parita
stop bity
  řízení dat
1=
600
7= 7 bitů
  N= bez parity
1= 1 stop bit
  0= bez řízení
2=
1200
8= 8 bitů
  E= sudá (Even)
1.5= 1.5 stop bitu
  1= HW flow
3=
2400
    O= lichá (Odd)
2= 2 stop bity
 
4=
4800
       
5=
9600
       
6=
19200
       
7=
38400
       
8=
57600
       
9=
115200
       
h=
230400
       

Rychlosti vyšší než 230.400bps, anebo rychlosti méně obvyklé - viz bod 2. - záložka Operational

6. Tím je základní nastavení hotovo, takže je možné jej uložit tlačítkem Save

7. Z horního iChipConfig menu vybereme příkaz SerialNET > Enter SerialNET and Stay Online

Aktivace režimu SerialNET

Použitím tohoto příkazu je zajištěno, že se WIFI modul po zapnutí napájení bude nacházet v režimu SerialNET.

Další technické informace:

www  Mini Socket iWiFi™ / Secure Socket iWiFi™ bezdrátové RS232 WiFi moduly


Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home