Spezial Electronic
Connect One 

Díl 1.: Vytvoření web serveru ve WiFi modulech Mini/Secure Socket a WiFi/LAN modulech řady Nano

Snadné vytvoření web serveru ve všech modulech a jednotkách ConnectOne a jeho uvedení do praktického provozu.


Díl 2.: Praktické provedení web serveru v interaktivním režimuPříklad uživatelského (konfiguračního) web serveru Wi-Fi modulu
a jeho zobrazení v běžném prohlížeči:

Příklad uživatelského web serveru Wi-Fi modulu Connect One

Wi-Fi moduly Connect One, založené na IP procesoru CO2128, umožňují nahrát do modulů vlastní, uživatelem vytvořený web server s maximální velikostí 256kByte. Postup je velmi jednoduchý a uživatelský web server umožňuje široké možnosti, je možné aby obsahoval tyto prvky:

- HTML stránky
- linky na externí stránky
- obrázky
- grafiku
- Java applety
- WAP stránky a další

Kromě uživatelského web serveru (samozřejmě je-li použit) obsahují moduly iWiFi druhý web server - konfigurační, který je v modulu již z výroby a není možné jej měnit.

Adresa uživatelského web serveru je: http://<IP adresa modulu>
Adresa konfiguračního web serveru je: http://<IP adresa modulu>/ichip

Uživatelský web server navíc umožňuje unikátní vlastnost - tou je definice vlastních parametrů, které rozšíří standardní sadu AT příkazů.
Vlastní parametry mohou být vloženy do těchto typů souborů - .HTM, .HTML, .JS, .VBS, .INC, .STM, .XML, .XSL, .HTC,.CSS, .WML, .WMLS, .XHTML.

Parametrem může být jakýkoli ASCII text (bez mezer) s délkou do 256 znaků, není-li již takový text standardním AT příkazem.

Příklady:

zadání parametru:

AT+i<parametr>=<hodnota>

dotaz na hodnotu parametru:
AT+i<parametr>?

Ve web serveru jsou tyto parametry volány pomocí jména parametru uzavřeného mezi vlnovkami,
například bude-li jméno parametru "teplota" (bez uvozovek), bude jeho reference ve web serveru: ~teplota~

konkrétně například po sériové lince bude odeslán teplotním senzorem tento řetězec:
AT+iteplota=23,1°C (tím se nastaví hodnota parametru "teplota" na "23,1°C").

Bude-li ve zdrojovém html kódu web serveru umístěn kód ~teplota~, bude ve výsledném html dokumentu zaměněn za "23,1°C".

Naopak, je-li potřeba např. zadat teplotu, použije se standardní html formulář, kde bude název proměnné v poli name (bez vlnovek):

<html>
<head>
<title>
Zkusebni stranka</title>
</head>
<body>

<form method=
"get" action="">
   Nastavená teplota:
   <input type="text" name="teplota" value="~teplota~">
   <input type="submit" size="8" value="Zadat teplotu">
</form>
</body>
</html>

V tomto příkladě je současně využita možnost zobrazení aktuální hodnoty jako hodnota pole value (value="~teplota~").

Stejným způsobem je možné zadat jakýkoli parametr Wi-Fi modulu, např. bude-li ve web serveru požadována možnost změny IP adresy modulu, použije se standardní AT příkaz pro nastavení IP adresy stím, že se vynechá AT+i.

Příklad:
AT příkaz pro nastavení IP adresy modulu: AT+iDIP=IP adresa

Html kód web serveru pro změnu adresy tak může vypadat následovně:

<form method="get" action="">
   <input type="text" name="DIP" value="">
   <input type="submit" size="15" value="Změnit IP adresu">
</form>

Vytvoření web serveru

Web server lze napsat v jakémkoli html editoru nebo ručně. S výhodou lze využít např. jednoduché javascripty, kterými lze provádět složitější operace (například grafické zobrazení síly signálu a kvality linky, jak je naznačeno na příkladu z úvodu této stránky).

Příprava web serveru pro nahrání do Wi-Fi modulu

Spustí se program iChipConfig (odkaz pro stažení je na této stránce) a klikne se na Site Pack:

iChipConfig Site Pack


V následujícím okně se nastaví parametry:

1. Vybere se adresář, kde je připravený web server
2. Vybere se odpovídající platforma procesoru Wi-Fi modulu, tj. CO2128
3. Stisk tlačítka Pack
4. V těchto řádcích se definuje maximální velikost každé proměnné, lze označit najednou všechny řádky, poté:
5. Vyplnit max. velikost (max. povolená velikost proměnné je 256)
6. Stisknout Fill
7. Stisknout tlačítko Save, program nyní vygeneruje webserver a nabídne jeho uložení jako jeden soubor
    ve formátu *.img, soubor uložíme

iChipConfig zapakování web serveru

Nahrání web serveru do modulu

Připojíme se přes sériovou linku k modulu a odešleme příkaz AT+iwww, tím se aktivují oba web servery Wi-Fi modulu (uživatelský a konfigurační), pro tuto chvíli nás zajímá především konfigurační na adrese:

http://<IP adresa modulu>/ichip

Nahrání web serveru do Wi-Fi modulu

Zde stiskneme vlevo dole link Files Upload, v okně Website to upload tlačítkem Browse vybere soubor web serveru a stiskneme Submit.

Tím je uživatelský web server nahrán v modulu a lze jej okamžitě začít používat.

Soubory použité na příkladu web serveru z úvodu této stránky:

Soubory použité v ukázkovém web serveru

Ke stažení:

Ke stažení  Soubory použité v ukázkovém web serveru: soubory.zip
Ke stažení  Web server (zazipovaný "website.img") pro nahrání do modulu: website.zip

Další technické informace:

www  Mini Socket iWiFi™ / Secure Socket iWiFi™ bezdrátové RS232 WiFi moduly

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home