Spezial Electronic
Spezial Electronic

Virtuální TCP/IP COM port pro přenos sériové linky
z WiFi a LAN modulů, příklad s programem HW VSP3

Virtuální TCP/IP COM port vytvoří na PC (s operačním systémem Windows XP, Vista a Windows 7) sériový COM port, který lze použít pro přenos sériové linky z/do WiFi modulů.

V praxi je častým úkolem ovládat vzdálený WiFi nebo LAN modul aplikací na PC, která má jako rozhraní sériový COM port. Následující text přibližuje možnost vytvoření virtuálního TCP/IP COM portu umožňujícího přenos sériových dat přes virtuální sériový port, který se chová jako běžný hardwarový COM port (v případě přenosu sériových dat přes Bluetooth je tento virtuální port součástí driveru pro Bluetooth zařízení).

Programů pro vytvoření virtuálního TCP/IP portu existuje mnoho, většina je komerčních (=placených). Mezi nejlepší patří například The Serial/IP® COM Port Redirector od společnosti Tactical Software (www.tacticalsoftware.com). Současná cena jedné licence je 100 USD, tedy necelé 2.000 Kč.

Dále existuje několik freeware nebo Open Source možností, poměrně dobrou alternativou je dále popsaný český program HW VSP3 od HW Group.

Na stránkách HW Group věnovaných programu HW VSP3 je kromě odkazu na stažení programu i popis instalace včetně komentářů k nastavení jednotlivých možností. Dále se zaměříme pouze na aspekty důležité pro moduly Connect One a connectBlue.


1. Na záložce Settings je důležité zatrhnout "Strict Baudrate Emulation":

HW VSP3 - Virtual Serial Port, záložka Settings

 

2. Na záložce Virtual Serial Port se nastaví požadované číslo Port Name virtuálního sériového portu v počítači (na obr. je to COM9), ten by samozřejmě neměl být v kolizi s již existujícím COM v PC.

2.1. Situace, kdy je vzdálený modul ve funkci Serveru, tj. má otevřen TCP port (parametr "LPRT" u modulů Connect One, "AMTL" u modulů connectBlue), na kterém naslouchá.
Na záložce Virtual Serial Port se vyplní IP address (adresa vzdáleného modulu) a Port (shodný jako na vzdáleném modulu).

2.2. Vzdálený modul je Client, tj. aktivně se snaží připojit k zadané IP adrese (v tomto případě to může být IP adresa PC) a TCP portu. V tomto případě se na záložce Settings zatrhne volba TCP Server Mode a na záložce Virtual Serial Port se kromě čísla COM portu vyplní pouze políčko Port (políčko IP je automaticky nastaveno na 0.0.0.0).

HW VSP3 - Virtual Serial Port, záložka Virtual Serial Port

 

3. Stisknutím tlačítka Create COM se v PC vytvoří virtuální sériový port a je možné přes něj komunikovat.

HW VSP3 - Virtual Serial Port

 

Pro úplnost ještě screenshot placeného programu Serial/IP® COM Port Redirector:

Serial/IP® COM Port Redirector

Odkazy:

www  Freeware: HW VSP3 - Virtual Serial Port: HW VSP3
www  Placený software: Serial/IP® COM Port Redirector: The Serial/IP® COM Port Redirector

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home