Spezial Electronic

Reset nastavení sériové linky Bluetooth modulu

Co dělat, není-li známé nastavení sériové linky nebo je změněna "escape sekvence"?

link na hlavní stránku connectBlue

 

Jestliže není známé nastavení sériové linky nebo byla změněna výchozí "escape sekvence", nelze se přes sériovou linku spojit s modulem a nastavení změnit.

Existuje však velmi jednoduchý způsob, jak uvést nastavení sériové linky a escape sekvence do defaultního stavu:

Všechny Bluetooth moduly connectBlue testují po přivedení napájení stav vývodu GREEN LED (po dobu 500 ms). Je-li po tuto dobu vývod GREEN LED přes rezistor 1 kOhm uzemněn, dojde k resetu nastavení sériové linky (na 57600, 8N1, HW Flow Control) a k resetu escape sekvence na defaultní sekvenci "///".

Reset nastavené sériové linky

Je-li v aplikaci potřeba mít možnost resetu sériové linky a současně je trvale připojena GREEN LED, je nutné LED oddělit vysokoimpedančním bufferem, např. 74HC08 (jak je naznačeno na obr. 2), jinak by proud tekoucí LED nedovolil dosažení logické úrovně L na výstupu GREEN LED.

Nastavení Bluetooth modulu do výchozího (default) továrního nastavení

Bluetooth modul lze snadno uvést do výchozího nastavení pomocí AT příkazu "AT&F".

To lze provést například pomocí programu SPA Toolbox, kdy po spojení s modulem a následném přepnutí do AT Módu ručně vložíme příkaz AT&F a stiskneme Enter.
Poté je potřeba modul resetovat (např. odpojením napájení).


Literatura:

pdf  Serial Port Adapter AT Commands:  Serial_Port_Adapter_AT_Commands.pdf

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home