Spezial Electronic

Master/Slave konfigurace Bluetooth modulu

link na hlavní stránku connectBlue

Bluetooth síť Piconet

Vzhledem k častým dotazům ohledně konfigurace Bluetooth modulů jako Master nebo jako Slave přinášíme stručný popis.

Pokud zařízení komunikuje s několika dalšími zařízeními, nazývá se master. Ostatní zařízení jsou slave.

Master může:
- sestavit a zahájit spojení s jiným zařízením
- vyhledávat další zařízení
- přijmout spojení od jiných zařízení

Slave nemůže:
- navázat spojení s jiným zařízením
- vyhledávat další zařízení
- přijmout spojení od jiných zařízení

K nastavení konfigurace ovlivňující chování zařízení jako master nebo slave slouží několik parametrů.

Především je možné nastavit zařízení tak, aby si vyžádalo status master pokud přijme požadavek na spojení od jiného zařízení. Toto nastavení se nazývá master/slave role policy.

K nastavení je určen příkaz “Write_MasterSlaveRole_Policy”:
0 - zařízení si vyžádá roli master pokaždé, když přijme požadavek na spojení od jiného zařízení
1 - zařízení se stane slavem pokaždé, když přijme požadavek na spojení od jiného zařízení

V programu SPA Toolbox je toto nastavení na záložce Server:

Nastavení funkce Master/Slave Policy

Dále, při navázání spojení s dalším zařízením za použití příkazu “Connect_ To_Serial_Service”, parametr <must_be_master> určuje, jestli další zařízení dovolí serveru stát se masterem.

Pozn.: Jestliže je <must_be_master> na hodnotě 1 a server má nastavenou master/slave policy na 0 (tj. může se stát masterem), spojení nemůže být navázáno.

Pokud není nutné, aby se zařízení stalo masterem, měl by parametr <must_be_master> nastaven na 0, aby si server mohl sám zvolit jakou roli má hrát (master/slave).


Pozn.: Piconet je ad-hoc síť s Bluetooth zařízeními umožňující jednomu zařízení komunikovat až se sedmi dalšími zařízeními.

Ke stažení:

pdf  Serial Port Adapter AT Commands:  Serial_Port_Adapter_AT_Commands.pdf

Produkty |  Novinky |  Aplikační poznámky |  Technická podpora |  Obchodní podmínky |  Kontakt |  Home